Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace je koncept, který je cílen na člověka jako celek, ne jen na jeho problém či část těla. Jistě už hodně lidí ví, že v místě kde je bolest, nemusí být příčina a tak je lépe se při terapii zaměřit komplexně. Při terapií proprioceptivní neuromuskulární facilitací se využívá všech funkcí jako je manuální kontakt, verbální a zraková komunikace. Důležitá je stimulace funkcí těla, jeho délka a propojení do ostatních částí. Dále reakce neboli odpověď na podráždění a podpora funkce. Díky těmto různým způsobům a jejich kombinací se zlepší svalová aktivita pacienta, zlepší se práce jednotlivých svalů, tak jak se mají správně zapojovat, v určitém sledu a čase. To napomáhá ke správnému držení těla, správné práci těla při zatížení.

Při cvičení zjistíte, že pohybové vzorce používáte při běžných denních činnostech. Pohyby horních a dolních končetin, hlavy a krku, horní a dolní části trupu, lopatky a pánev se provádí vždy v diagonále vždy v kombinaci flexe nebo extenze, addukce nebo abdukce, zevní nebo vnitřní rotace.
Toto cvičení je vedeno terapeutem, samozřejmě s manuálním kontaktem, který využívá k facilitaci pohybu. Terapeut tak podle potřeby pacienta volí různé kombinace jako je pasivní pohyb, pohyb s částečnou dopomocí či proti odporu, facilituje tlakem do kloubu nebo tahem z kloubu, protipohybem…

I když tomuto cvičení napomáhá fyzioterapeut, je hodně důležitá spolupráce pacienta. Klient se cvičení učí, tak aby je mohl doma zvládat sám.

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace chce ukázat správné pohyby, naučit se je, zlepšit koordinaci, zlepšit svalovou sílu, výkonnost, stabilitu, zlepšit rozsah pohybu, odstranit bolest.
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace se provádí nejčastěji u pacientů s onemocněním nervového systému jako jsou centrální mozkové příhody, roztroušená skleroza, poranění míchy, dále po úrazech – zlomeniny, u poranění vazů a šlach, také u vadného držení těla – skolioza, degenerativní onemocnění páteře, u chronických bolestí zad a kloubů, také po různých úrazech a operacích…

Jak se objednat?

  • Osobně
  • Objednat se můžete přímo u nás osobně v ordinaci v budově Polikliniky v Holešově

  • Telefonicky na číslech:
  • Kontakt pro ambulanci : 725 814 334
    Kontakt pro rehabilitaci v domácí péči: 606 056 333