Metoda Roswithy Brunkow

Je další metodou, která vychází z motorické ontogeneze. Při cvičení se cíleně aktivují diagonální řetězce pomocí opory o horní a dolní končetiny. Tím se svaly jak protahují, tak i posilují, buduje se svalový korzet a zlepšuje se celkové držení těla. Cvičí se v lehu, sedu i stoji.

Tuto metodu používáme u svalových dysbalancí, vadného držení těla, centrálních poruch hybnosti, onemocnění páteře, u neurologických onemocnění.

Jak se objednat?

  • Osobně
  • Objednat se můžete přímo u nás osobně v ordinaci v budově Polikliniky v Holešově

  • Telefonicky na číslech:
  • Kontakt pro ambulanci : 725 814 334
    Kontakt pro rehabilitaci v domácí péči: 606 056 333